KOGE | Cestovanie s geografmi
Menu

Náš vznik


O nás / Náš vznik
Začiatky nášho cestovania, ktoré neskôr vyústilo do založenia cestovnej kancelárie, sa viažu k roku 2007. V tom roku študenti geografie na univerzite, kde pôsobím, po prvý krát absolvovali zahraničnú exkurziu, aby si v praxi „overili“ poznatky, ktoré získali počas predchádzajúceho štúdia na bakalárskom stupni. Mnohí z nich s cestovaním nemali takmer žiadne skúsenosti a aj ich rozpočet na takéto aktivity bol veľmi obmedzený. Využili sme preto ponuku spriaznenej cestovnej kancelárie, ktorá nám pomohla zorganizovať „low cost“ cestu do Škandinávie na mieru. Táto prvá exkurzia bola pre nás všetkých mimoriadnym zážitkom. Spomínali sme na ňu dlhé mesiace a hneď po návrate sme začali rozmýšľať o tom, kam „vyrazíme“ na budúci rok. Postupne sme tak v nasledujúcich rokoch navštívili Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Taliansko a všetky „zvyšné“ krajiny Visegrádskej štvorky. Našou „top“ destináciou však zostala aj v nasledujúcich rokoch Škandinávia, hlavne Nórsko. Neskôr sa na naše školské poznávacie zájazdy nabaľovali bývalí absolventi a ich rodinní príslušníci , ich priatelia a priatelia priateľov.

Viac-menej tak len na základe osobných referencií vznikla pomerne veľká skupina ľudí, ktorí začali s nami chodiť na zájazdy pravidelne.

Preto sme sa rozhodli založiť cestovnú kanceláriu KOGE-cestovanie s geografmi a naše skúsenosti z cestovania spojeného s poznávaním ponúknuť aj záujemcom o cestovanie mimoškolských kruhov. Zostávame však hlavne učiteľskou, geografickou cestovnou kanceláriou a našu cenovú politiku sa stále budeme snažiť prispôsobovať možnostiam učiteľských peňaženiek . Napriek tomu však naše služby budeme poskytovať s maximálnou snahou o profesionalitu v každej oblasti, avšak prioritou bude dodržať náš slogan, aby všetci tí, ktorí poznávací zájazd z našej ponuky absolvovali mali po jeho skončení skutočne pocit, že „cestovali s geografmi“. V radoch KOGE-tímu je viacero špičkových geografov zo slovenských univerzít a stredných škôl, ktorí s nami spolupracujú pri príprave našich zájazdov a niektorí z nich sú aj naši KOGE sprievodcovia. Cestovná kancelária KOGE-cestovanie s geografmi v tomto roku sponzorovala viacero geografických súťaží a olympiád na vysokých a stredných školách a špeciálne ocenila najlepších absolventov geografického štúdia na väčšine slovenských univerzít, ktorí s nami môžu absolvovať niektorú z ponúkaných ciest. Veríme, že si tak do budúcnosti pripravujeme ďalších spolupracovníkov do KOGE- tímu, ktorí budú pomáhať naše snaženie ďalej skvalitňovať a svojimi nápadmi a videním sveta nám pomôžu pripraviť pre Vás nezabudnuteľné cestovateľské zážitky. Vyberte sa preto do sveta s našou cestovnou kanceláriou a spoznávajte ho s GEOGRAFMI.

Dr. Michal KOVAČIC, PhD.
riaditeľ
Cestovná kancelária KOGE – cestovanie s geografmi, s.r.o.


v0.2 © Všetky práva vyhradené. Programoval a dizajnoval Adam Šánta, adam.santa@koge.sk, Erik Řehulka, erik.rehulka@koge.sk, 2019
Obsah © KOGE - cestovanie s geografmi, Mostová 31, Ružomberok, 2016