Menu

Partnerský program


  Základné informácie

Za každý Vami predaný zájazd Vám vrátime 5% z ceny na Váš účet.

Stačí, ak nám napíšete nižšie cez kontaktný formulár a my Vás zaregistrujeme do nášho partnerského programu. Nie je dôležité či ste fyzická alebo právnická osoba. U nás môže zarábať každý. Spojíme sa s Vami a doriešime zazmluvnenie.

  Bližšie informácie Vás poskytneme aj telefonicky na +421 905 961 429

 koge@koge.sk


 Napíšte nám

Cestujúci, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov. Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cestujúci, ako aj CK KOGE sú oprávnení využiť platformu alternatívneho riešenia sporov – platformu RSO podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online). Platforma RSO uľahčuje nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé mimosúdne riešenie sporov online medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Elektronický odkaz na platformu RSO je: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SKv0.2 © Všetky práva vyhradené. Programoval a dizajnoval Adam Šánta, adam.santa@koge.sk, Erik Řehulka, erik.rehulka@koge.sk, 2019
Obsah © KOGE - cestovanie s geografmi, Mostová 31, Ružomberok, 2016