Menu

Kontakt


  Kontaktné informácie

Cestovná kancelária
KOGE – cestovanie s geografmi, s.r.o.
Mostová 1346/31, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 64169/L
IČO: 47 696 541
DIČ: 2024056595

IČ DPH: SK2024056595
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK33 1111 0000 0014 8993 3002
SWIFT/BIC code: UNCRSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

  +421 905 137 177

 koge@koge.sk


 Kde nás nájdete?

 Napíšte nám

Cestujúci, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov. Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cestujúci, ako aj CK KOGE sú oprávnení využiť platformu alternatívneho riešenia sporov – platformu RSO podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online). Platforma RSO uľahčuje nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé mimosúdne riešenie sporov online medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Elektronický odkaz na platformu RSO je: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SKv0.2 © Všetky práva vyhradené. Programoval a dizajnoval Adam Šánta, adam.santa@koge.sk, Erik Řehulka, erik.rehulka@koge.sk, 2019
Obsah © KOGE - cestovanie s geografmi, Mostová 31, Ružomberok, 2016