Menu

Kontakt


  Kontaktné informácie

Cestovná kancelária
KOGE – cestovanie s geografmi, s.r.o.
Mostová 1346/31, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 64169/L
IČO: 47 696 541
DIČ: 2024056595

IČ DPH: SK2024056595
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK21 1100 0000 0029 2190 9592
SWIFT/BIC code: TATRSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

  +421 905 137 177

 koge@koge.sk


 Kde nás nájdete?

 Napíšte nám


v0.2 © Všetky práva vyhradené. Programoval a dizajnoval Adam Šánta, adam.santa@koge.sk, 2016
Obsah © KOGE - cestovanie s geografmi, Mostová 31, Ružomberok, 2016
 

interné stránky